Certyfikat

20 

Opis

Opłata na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu